تغييرا ت اعمال شده در امتحانات پايان ترم نيمسال اول سال تحصيلی 92-91

 

*قابل توجه دانشجويان محترم *

احتراما تغييرا ت اعمال شده در امتحانات پايان ترم نيمسال اول  سال تحصيلی 1-92-91 بشرح ذيل اعلام مي گردد .

يادآوري*** :به مشخصه دروس توجه شود 2- مرجع اطلاع رساني آموزش مي باشد ، در صورت هر گونه ابهام به كارشناسان آموزش مراجعه شود

 

رديف

نام درس

 

 

نام استاد

مشخصه

ساعت قبلي

تاريخ قبلي

ساعت تغيير يافته

تاریخ امتحان فعلی

1

آشنائي با قرآن كريم

حاج آقا انتظاری

382

14.30

28/10/91

11

17/10/91

2

آشنائي با قرآن كريم

حاج آقا حسینی خورنژاد

766

14:30

28/10/91

11

17/10/91

3

آشنائي با قرآن كريم

سرکار خانم زینب ارفعی

381

14:30

28/10/91

11

17/10/91

5

وصایای امام

حاج آقا پارسا

372

14.30

26/10/91

11

16/10/91

6

وصایای امام

حاج آقا علیزاده اربط

371

14:30

26/10/91

11

16/10/91

7

وصایای امام

حاج آقا آل رسول

775

14:30

26/10/91

11

16/10/91

8

مبانی کامپیوتر و برنامه ریزی

آقای مهدی کیفری علمداری

454

11

26/10/91

11

12/10/91

9

مبانی کامپیوتر و برنامه ریزی

آقای مهدی کیفری علمداری

962

11

26/10/91

11

12/10/91

10

زبان خارجه عمومی

آقای علی نادری شجاعی

541

14.30

27/10/91

14:30

8/11/91

11

زبان خارجه عمومی

آقای بابک جراحی

538

14:30

27/10/91

14:30

8/11/91

12

زبان خارجه عمومی

آقای بابک جراحی

540

14:30

27/10/91

14:30

8/11/91

13

زبان خارجه عمومی

آقای بابک جراحی

546

14.30

27/10/91

14:30

8/11/91

14

زبان پیش

آقای بابک جراحی

539

8:30

29/10/91

11

11/11/91

15

زبان پیش

آقای بابک جراحی

547

8:30

29/10/91

11

11/11/91

16

زبان پیش

آقای بابک جراحی

911

8:30

29/10/91

11

11/11/91

17

اصول مربیگری

آقای ابولقاسم تقوی

468

11

05/11/91

08:30

05/11/91

18

تغذیه ورزش

آقای کریم آزالی

502

11

05/11/91

14.30

05/11/91

19

تولید و کاربرد مواد آموزشی

آقای عیسی صبری

490

11

26/10/91

11

8/11/91

20

آسیب شناسی ورزشی

آقای ابولقاسم تقوی

512

11

26/10/91

11

8/11/91

21

زبان تخصصی 2

آقای ابولقاسم تقوی

424

11

26/10/91

11

8/11/91

22

مبانی بیوشیمی

آقای داود قلیزاده

432

11

27/10/91

08:30

11/11/91

23

آناتومی و فیزیولوژی انسانی 3

آقای کریم آزالی

455

11

27/10/91

11

10/11/91

24

معادلات دیفرانسیل

سرکار خانم سمیرا رفیع زاده

409

08:30

26/10/91

11

1/11/91

25

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

سرکار خانم اصغری

53

08:30

26/10/91

11

1/11/91

26

تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

آقای  بلغند

321

26/10/91

11

8:30

1/11/91

27

قوانین ورابط کار

آقای شهرام موسالو

814

26/10/91

11

8:30

1/11/91

 

فیزیولوژی ورزشی

آقای کریم آزالی

501

28/10/91

11

14:30

1/11/91

 

روانشناسی کودک ونوجوان

آقای بیوک حسن نژاد

437

28/10/91

11

11

1/11/91

 

  

تاریخ ثبت: 91/09/11
منبع خبر: آموزش
     برگشت >>
     
     
 
 

كليه حقوق مادي و معنوي وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين المللي جلفا مي باشد.